FIRE Europa vs USA

De FIRE beweging is ontstaan in de USA maar nu ook steeds bekender in Europa. Wat zijn precies de verschillen voor FIRE in de USA en in Europa? En wat zijn de voordelen en de nadelen voor ons hier in Europa en dus ook in Nederland?

(Be)sparen

FIRE begint allemaal met het (be)sparen en investeren van het inkomen. Je zorgt er voor dat je inkomsten aanzienlijk hoger liggen dan je uitgaven. Het verschil kan je dan investeren (of hypotheek aflossen) tot het gewenste bedrag dat vervolgens voor je maandelijkse (extra) inkomsten zal zorgen. Tot dusver is het idee gelijk aan dat van de Amerikanen.

Investeren

Het verschil zit in het investeren. Het voordeel van de USA is dat ze voor een lagere jaarlijkse fee kunnen investeren omdat ze ETF’s direct kunnen aankopen bij het fonds (zoals bijvoorbeeld Vanguard of Fidelity). Zo is de TER (Total Expense Ratio) voor hun een stuk lager dan in Europa. Wij moeten via een broker deze zelfde fondsen aankopen met een hogere TER. Het verschil scheelt tienden van procenten, maar over een lang termijn scheelt dit aanzienlijk in je portfoliogroei. 1-0 voor USA.

Zorgverzekering

Dat de zorgverzekering premies in de USA aanzienlijk hoger liggen hoef ik niemand uit te leggen. Wat dat betreft ben je beter af in Nederland. Hier kennen we premies van ongeveer 100 tot 120 euro per maand, waar het in Amerika tussen de 580 tot 870 euro per maand ligt. Ongeveer de helft van de Amerikanen krijgt een polis van zijn werkgever. De baas neemt zo’n 80 procent van de kosten op zich. Als je dus begint met FIRE zijn alle zorgkosten voor jezelf. 1-1 USA – NL.

Belastingen

In Amerika betaal je alleen belasting over de winst van je aandelen/obligaties. Dit is 5% over de winst voor lage inkomens en 15% over de winst voor hogere inkomens. In de meeste landen van Europa is een soort gelijke belasting behalve in Nederland en Noorwegen. In deze landen hebben we vermogensbelasting. Ik heb hier eerder over geschreven wat dit met je portfolio doet. Voor beleggers met een grote portfolio (zoals de meeste die aan FIRE werken) werkt dit niet in je voordeel vergeleken met het andere belastingstelsel. 2-1 USA.

Het pensioen

Veel Amerikaanse bloggers schrijven over onderwerpen die voor ons in Europa niet van belang zijn, zoals de 401k, roth IRA, etc. In Nederland kennen we ons eigen pensioenstelsel en de AOW. Het voordeel van het Amerikaanse pensioenstelsel is dat je een deel van je inkomsten belastingvrij kan beleggen in een fonds dat je zelf kan kiezen. In Nederland heb je wat dat betreft weinig keuze. Het aangewezen pensioenfonds heeft een gezamenlijk beleggingsstrategie (dat niet transparant is). Het pensioenstelsel ligt de laatste tijd ook nog onder vuur omdat het niet voorbereid is op de toekomst, maar zo slecht is het stelsel in Nederland natuurlijk niet. Nederland staat op nummer 6 van het grootste pensioenkapitaal in de wereld en in verhouding tot het bruto binnenlands product mogen we onszelf zelfs wereldwijd nummer 1 noemen. Daarnaast hebben we ook nog eens de AOW. Quitte?

De grote winnaar?

De voordelen van de USA zijn het investeren en de lagere belastingen op je portfolio vergeleken met dat in Nederland. Maar de grote kostenpost zijn dan wel de zorgkosten. Dit weegt dan wel erg zwaar mee als je vroegtijdig met pensioen gaat. Zo zwaar zelfs dat de voordelen bijna niet opwegen tegen dit nadeel (afhankelijk van je netto waarde). Een grote winnaar is er dus niet. Het mooiste is als je het beste van beide kan hebben. Misschien dan toch verhuizen binnen Europa als je FIRE hebt bereikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *